Hakkımızda


MISYON

Toplumda çevre bilinci geliştirerek doğal yaşamı desteklemek,ekolojik turistik ve kültürel değerlerin korunması,geliştirilmesine katkı sunmak ve bu değerlerin sürdürülebilir hale getirilmesi adına çalışmalarda bulunmak.

VIZYON

Dünya genelinde ekolojinin korunması adına örnek davranışlar sergileyen konusunda söz sahibi Sivil Toplum Örgütü olmak.TEMEL DEĞERLERIMIZ

 1. Insanı doğadan ayırmaz. Bütüne bakar.Ve çalışmalarını bütünün parçası olduğumuz fikrinden hareketle bütüne katkı sağlayacak bir kapsamda yürütür.
 2. Sürekli Gelişme ve gelişimi destekler .Her zaman yapıcı katkı verir. Olumlu örneklere odaklanır. Olumsuz örneklere uygulanabilir olumlu örnekler sunar.
 3. Ekolojik yaşama saygılı davranır.Doğa (canlı cansız tüm varlıklar) ve İnsan Sevgisini benimser
 4. Tarafsızlık (din,dil,ırk,görüş,cinsiyet,yaş,tür ayrımı yapmamak)
 5. Dürüstlük, içtenlik/samimiyet ve güvenilirlik.
 6. Gönüllü demokratik katılımcılık sergiler. Edindiği tecrübeleri paylaşır. Ekolojik yasam bilgisinin yaygınlaşması için çalışır.
 7. Bilime Saygı ve bilimsel hareket eder. Bilimsel yöntemlerle derneğin çalışmalarına destek verir
 8. Kurumsal uyum,kolektif çalışmaya açıktır
 9. Şeffaflık derneğimiz gönüllülük esasına dayalı herkesin üye olabileceği bir demektir.
 10. Görev sorumluluğumuz hukuk, adalet ve yaslara bağlı kalarak ulusal ve uluslar arası yapıcı organizasyonlara girmek.
 11. Evrensel paydaşlarla işbirliğini benimseme
Google Sayaç Kodu