2014 Dekoder Ödülleri

2014 Dekoder Ödülleri

                                                                 

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ:

Hayrettin KARACA           TEMA Başkanı

YILIN BÜROKRAT ÖDÜLÜ:

 Dr. Yılmaz BOZ  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürü

SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ:

Faruk TEZCAN   Yalova TEMA Başkanı

EĞİTİM ÖDÜLÜ:

 Yalova Doga Koleji              

KURUM ÖDÜLÜ:

 Dr. Metin ORAL        Altınova Belediye Başkanı  

BASINÖDÜLÜ:

               Ayhan POLAT    Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

               Hayri TEZCAN Yalova Gazetesi

               İbrahim YURDAGÜL Yalova Haberci Gazetesi

               Turgay GÖZDERELi Yalova Hayat Gazetesi

               Çagatay KÖSE Yalova Akkent Gazetesi

 

       DEKODER (Dünya Ekolojik Yaşamı Sürdürme Derneği) olarak genel merkezi Yalova’da kurulmuş olan  , gönüllülük esasına dayalı sivil toplum hareketi çerçevesinde demokratik katılım, şeffaflık ve iyi yönetişim değerleri doğrultusunda ekolojik (doğa, çevre, orman, tarım gibi), turistik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesine katkı sunmak, başta gençler olmak üzere sivil toplumun her kesiminden halklar arasında işbirliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek amacı ile kurulmuştur.

          Derneğimiz çalışma ilkeleri olarak tüm çalışmalarında anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara evrensel hukuk kurallarına ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalır; tüm insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla sivil inisiyatif, demokratik katılım ,gönüllülük ve şeffaflık ilkelerine uygun hareket etmekteyiz. 

         DEKODER amaç ve ilkelerine ve de ekolojik yaşam bilincinin oluşturulması, çevreye duyarlılık gibi bir çok başarılı faaliyeti gerçekleştirilmesinde katkısı olan kişi ve kurumlara  2014 yılının DEKODER ÖDÜLLERİ verilmiştir.  

                                                                                 DEKODER

Sefabey Caddesi Baltacı İşhanı No:6 Daire:10 YALOVA

0542 436 87 71

0532 598 48 16

info@dekoder.org.tr

0532 139 04 34